Formularz Zgłoszeniowy
"BVB Evonik Fußballschule w Polsce"


loga


Dane dziecka


Imię i Nazwisko
Data urodzenia
Płeć Chłopak
Dziewczyna
Adres zamieszkania
Ulica i numer domu/mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość
Województwo
Państwo
nr telefonu
Rozmiar koszulki sportowej
Rozmiar getrów
Poziom zaawansowania początkujący
średni
zaaawansowany
Szczególne/Inne
(np. choroby, alergie,przyjmowane leki,
sprzęt pomocniczy itp.):
Dane Rodzica

Imię i Nazwisko
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Ulica i numer domu/mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość
Województwo
Państwo
nr telefonu
adres e-mail
Akceptuję regulamin
 
Treść regulaminu uczestnictwa